Zajęcia wyrównawcze z matematyki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 grudnia 2010 09:37

Program zajęć wyrównawczych z matematyki został napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną i wiąże się z ogromnym wysiłkiem. Od uczniów w gimnazjum wymagany jest już pewien zasób wiadomości i umiejętności niezbędny do dalszego kształcenia. Proponowane treści matematyczne są przydatne w życiu codziennym i niezbędne do dalszego kształcenia.
Treści nauczania
Liczby i działania:

 • liczby całkowite, działania na liczbach całkowitych;
 • liczby wymierne, działania na ułamkach zwykłych i liczbach dziesiętnych;
 • działania na potęgach i pierwiastkach.
 • wyrażenia algebraiczne, przekształcanie wyrażeń algebraicznych;
 • równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, zapisywanie treści zadań w postaci równań, rozwiązywanie zadań tekstowych;
 • nierówności stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;
 • układy równań stopnia pierwszego z dwoma niewiadomymi, zapisywanie treści zadań w postaci układu równań, rozwiązywanie zadań tekstowych;
 • proporcjonalność prosta i odwrotna;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych;
 • zamiana liczby na procent i procentu na liczbę;
 • obliczanie procentu danej liczby;
 • obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent;
 • obliczenia procentowe.

Podstawy geometrii płaskiej:

 • własności trójkątów;
 • własności czworokątów;
 • zamiana jednostek pola i objętości;
 • obliczanie pól figur płaskich;
 • układ współrzędnych;
 • koło i okrąg;
 • wielokąty i okręgi;
 • twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania.

Przekształcenia geometryczne:

 • symetria osiowa;
 • symetria środkowa;
 • symetralna odcinka i dwusieczna kąta.

Bryły:

 • graniastosłupy
 • ostrosłupy

W pierwszych tygodniach roku szkolnego 2010/2011 praca z uczniami polegała na wielokrotnym powtarzaniu materiału, ćwiczeniu podstawowych algorytmów. Na zajeciach uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące działań na potęgach i pierwiastkach.

 

Zajęcia z matematyki – które prowadzą panie: mgr Krystyna Penkala i mgr Jolanta Sienicka - grupa liczy 33 osoby – do końca listopada zrealizowano 80 godzin.

Poprawiony: wtorek, 21 grudnia 2010 13:32
 
Copyright 2010 edu.jaworze.pl, Powered by Joomla!