Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 grudnia 2010 13:54

Rekrutacja:

 1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Jaworze, ze szczególnym uwzględnieniem grupy z problemami wychowawczymi, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 2. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektu odbywać się będzie trzykrotnie, do: 12 lutego 2010 r., 14 września 2010 i 2011r., a w przypadku wolnych miejsc i małej liczby zgłoszeń na zajęcia możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji.
 3. Organizator przewiduje utworzenie listy osób rezerwowych w przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego w projekcie.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie przez Asystentów merytorycznych z obu szkół pod nadzorem kierownika projektu.
 5. Dokumenty rekrutacyjne stanowią:
  - deklaracja rodzica/prawnego opiekuna zobowiązująca do uczestnictwa dziecka w zajęciach (zał. nr 1);
  - zasady uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2);
  - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – podpisane przez rodzica lub
  prawnego opiekuna dziecka (zał. nr 3);
  - formularz PEFS (zał. nr 4).
 6. Dokumenty uczestnictwa są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.jaworze.pl oraz w sekretariatach szkół.
 7. Komisja rekrutacyjna w każdej ze szkół składać będzie się z następujących osób: Asystenta merytorycznego oraz Kierownika projektu.
 8. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy dostęp dzieci i młodzieży obojga płci oraz niepełnosprawnych,
 9. W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.
Poprawiony: wtorek, 22 lutego 2011 07:00
 
Copyright 2010 edu.jaworze.pl, Powered by Joomla!