Pierwszy kwartał 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 grudnia 2010 13:42

W ramach projektu w okresie luty – czerwiec zrealizowano atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży:

1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:

· korekcyjno – kompensacyne 118 godz.

· rewalidacyjne 40 godz.

· wyrównawcze I-III 137 godz.

· logopedyczne 170 godz.

· gimnastyka korekcyjna 220 godz.

Wyrównawcze z:

· j. polskiego 71 godz., j. angielskiego 78 godz., matematyki 78 godz., przyrody 44 godz. informatyki 44 godz., biologii i chemii 48 godz., geografii 30 godz., j. niemieckiego 35 godz.

 

W okresie luty – czerwiec zrealizowano 1 110 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wzięło w nich udział 274 uczniów, w tym 115 dziewcząt i 159 chłopców.

 

2. W ramach DORADZTWA I OPIEKI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ odbyły się zajęcia:

 

· Spójrz inaczej 71 godz. dla 327 uczniów

· Kurs szybkiego czytania 40 godz. dla 30 uczniów

· Dam Radę 34 godz. dla 13 uczniów

 

Spotkania grupy „Dam radę” odbywają się w atmosferze klubu młodzieżowego, mają na celu rozwijanie kompetencji inter- i intrapersonalych. W ramach zajęć zorganizowano całodniową wycieczkę integracyjno – diagnozującą do Kamesznicy i wyjazd do centrum wspinaczkowego TOTEM do Bielska Białej. W atmosferze zabawy, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa i zaufania uczestnicy poznają swoje emocje, sposób komunikowania się, cele życiowe oraz trenują umiejętność odmawiania, radzenia sobie z presją grupy, asertywność wobec agresji, pokonują trudności i podnoszą poczucie własnej wartości w całkowitej „tajemnicy grupy”

Łącznie w zadaniu wzięło udział 369 uczniów (186 dziewcząt i 183 chłopców), zrealizowano 145 godzin zajęć.

3. W ramach realizacja ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH I POZALEKCYJNYCH realizowano działania rozwijające pasje, zainteresowania i kompetencje kluczowe:

 

Koła: wokalno – instrumentalne 100 godz., rękodzielnicze 76 godz., teatralne 34 godz., taneczne 74 godz., plastyczne 191 godz., filmowe 34 godz., dziennikarskie 34 godz., Moja Mała Ojczyzna 37 godz., łucznicze 33 godz., informatyczne 176 godz., j. angielskiego 47 godz., j. rosyjskiego 38 godz., matematyczne 46 godz.,

Zajęcia: sportowo – rekreacyjne 134 godz., turystyczno – przyrodniczo – matematyczne 68 godz., przyrodniczo – matematyczne 20 godz., warsztaty ekologiczne 20 godz., kurs j. angielskiego 66 godz.

W ramach zajęć koła filmowego odbywały się regularne wyjazdy na premiery do kina w Bielsku-Białej, ponadto oprócz niezbędnej dawki teorii oraz historii filmu uczniowie poznają klasykę kina polskiego i światowego, sami filmują wydarzenia szkolne, montują filmy przy pomocy różnych programów komputerowych, aby w ostateczności nakręcić własną etiudę filmową. Wynikiem pracy grupy jest film o szkole, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem w całej społeczności szkolnej i nie tylko.

Wyjątkową atrakcją dla uczniów Gimnazjum, którzy nie mają na co dzień możliwości ćwiczenia na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, były wyjazdy na mecze sparingowe na halę w Jasienicy oraz na basen w Skoczowie. Ponadto nasze Gimnazjum znane jest z osiągnięć w łucznictwie na najwyższym poziomie a udział w projekcie pozwolił na sfinansowanie wyjazdu na zawody łucznicze w ramach Ligii międzyszkolnej w Suchej Beskidzkiej czy zakup nowych strzał do treningów. Tegorocznym osiągnięciem może pochwalić się Aleksander Grzymek -6 miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich we Lwowie, 3 miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Krakowa, brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w tym złoto na 30 m, pozostali uczestnicy są wdrażani w system współzawodnictwa na poziomie Polskiego Związku Łuczniczego- przygotowanie do Pucharów Polski i Mistrzostw Polski. Drużyna młodzików starszych zajęła 8 miejsce w Mistrzostwach Polski.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdowe warsztaty ekologiczne w okolice Jeziora Żywieckiego. Były to niezapomniane lekcje w terenie prowadzone przez pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dotknąć, poczuć, przeżyć- chyba nie ma lepszej metody na edukację.

Uczestnicy koła „Moja mała ojczyzna” zwiedzili z przewodnikami Kraków i obóz zagłady w Oświęcimiu, mieli też możliwość pracy z cennymi dokumentami szkolnymi przygotowując wystawę „Szkolne Skarby” oraz folder na 100-lecie szkoły polskiej w Jaworzu.

Odbyły się też wyjazdy na przeglądy artystyczne do Cieszyna, Częstochowy i do Bielska, wycieczki do Pszczyny,

Zrealizowano 1 228 godzin zajęć dla 366 uczniów (203dziewcząt i 163 chłopców).

 

4. W ramach doradztwa zawodowego odbywały się zajęcia:

Poradnictwo edukacyjno – zawodowe 33 godz. Dla 43uczniów

Chemia inaczej w ramach doradztwa zawodowego 36 godz. dla 10 uczniów.

Zorganizowano wyjazd do zakładów w Żywcu i do Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Zrealizowano 69 godzin zajęć doradztwa zawodowego dla 46 uczniów.

 

Łącznie w projekcie w okresie od lutego do czerwca wzięło udział 519 uczniów, zrealizowano 2 555 godzin.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, ponieważ zostały dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Gmina Jaworze pozyskała na nie kwotę 1 041 074,00 zł. W ramach projektu został zakupiony niezbędny sprzęt, materiały i pomoce naukowe wartości ok. 70 000,00 zł

Zajęcia są okazją do niepowtarzalnych spotkań z nauką i ludźmi w perspektywie niemożliwej do powtórzenia w ramach lekcji. Dyskutujemy, przeprowadzamy doświadczenia a przede wszystkim dobrze się bawimy!

 
Copyright 2010 edu.jaworze.pl, Powered by Joomla!