Podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 grudnia 2010 13:41

Od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Gmina Jaworze realizuje w Gimnazjum nr 1 im. Gen. Stanisława Maczka i Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego – pn. EDUKACJA PRZYSZOŚCIĄ JAWORZA w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 
Copyright 2010 edu.jaworze.pl, Powered by Joomla!