Projekt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 grudnia 2010 10:21

Tytuł projektu:

EDUKACJA PRZYSZOŚCIĄ JAWORZA

Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”

Działania 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałania 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Numer konkursu: 1/POKL/9.1.2/2009.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Jaworze

  1. Gimnazjum nr 1 im. Gen. Stanisława Maczka w Jaworzu,
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu,

Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.

Poprawiony: środa, 08 grudnia 2010 10:22
 
Copyright 2010 edu.jaworze.pl, Powered by Joomla!